Perma Blend LUXE

Perma Blend LUXE är en ny serie skapad för att vara kompatibel med de nya EU-reglerna som infördes i Januari 2022.
Lagen kallas ”REACH” och svensk information finns att ta del av på läkemedelverkets hemsida:
https://www.lakemedelsverket.se/sv/kosmetika/tatueringsfarger/regler-for-tatueringsfarger/roller-och-ansvar